Hemşire Tipi Tansiyon Aleti

Tansiyon Aleti
Düzenli Kalp Vuruşu tesbiti
Kan basıncı seviyesini sınıflandıran  indikatör
Tarih ve saat belirteçli 60 hafıza
4×1,5 V AA pil
Kullanılmadığı zaman  1 dk. İçinde otomatik kapanma.
Ölçüm Metodu:Osilometrik Yöntem otomatik şişirme