İnsan Kaynakları

Şirketimizin haklı başarısının temelinde, en değerli kaynağımız olan çalışanlarımız bulunmaktadır. Şirketimiz müşteri memnuniyetine doğrudan etki etmesinden dolayı öncelikle  çalışanlarını memnun etmeyi hedeflemiştir. Kuteks’e başvurular ilgili sayfamızdaki “İş Başvurusu” formu ya da bizzat şirketten temin edilen “İş Başvurusu” formu doldurarak yapılabilir. Bu süreçten sonra uygun olduğu düşünülen adaylar mülakata davet edilir ve bu mülakatlar sonrası ihtiyaç duyulan pozisyona göre en uygun adaylar belirlenir.

Kariyer Yönetimi: Kuteks,  insan kaynağının gelişimini ve şirkete olan katkısını artırmak amacıyla, çalışanların değişik zamanlarda eğitim programlarına katılmasını sağlayarak bireysel kariyerlerinin gelişimini ve şirketin etkinliğini artırmış olur.

Performans Yönetimi: Performans yönetimimizin temeli, yıl başında belirlenen somut ve ölçülebilir hedeflerin çalışanlarımız tarafından gerçekleştirilmesine dayanır. Yıl sonunda performans düzeyleri hesaplanır ve gerçekleşme oranına göre Kuteks A.Ş tarafından belirlenecek kriterler esas olmak üzere çalışanlar çeşitli eğitim ve uygulamalarla teşvik edilir.

Eğitim: Kuteks’de; haklı başarımızın mimarı olan her düzeyde çalışana yönelik verilen eğitimler ile çalışanların mesleki ve kişisel gelişimi desteklenmekte, kurumun en önemli kaynağı olan “bilgi sermayesi” güçlendirilmektedir.

İş Başvuru Formu için tıklayınız…

  • Uğur Şirketler Grubu çatısı altındaki tüm firmalarımız, çalışmalarını Türkiye Cumhuriyeti’ nin de taraf olduğu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Bildirgesi’ nde yer alan şartlara saygılı olarak yürütmektedir. Bildirge için tıklayınız.
  • Uğur Şirketler Grubu çalışanlarına sağladığı şartlar ile işçi işveren uygulamalarını Türkiye Cumhuriyeti’ nin taraf olduğu  ILO Sözleşmelerine uyumlu ve ülke kanunlarının izin verdiği yasal çerçeveler kapsamında uygular.