Çevre ve Kalite Politikamız

Çevre Politikamız

 • Üretim faaliyetlerimiz sonucu oluşan ya da oluşabilecek çevresel etkileri belirlemek ,kontrol altına almak ve azaltmak.
 • Faaliyetlerimizi yerine getirirken, çevre ile ilgili tüm kanun, mevzuat  ve diğer yasal gerekliliklere uymak,
 • Çalışanlarımızın çevre bilincini arttırarak, çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ,
 • Hammadde ,Enerji ve Doğal kaynakları verimli bir şekilde kullanarak israfı azaltmak,
 • Atıklarımızın kontrolünü sağlayarak, çevresel kirliliği önlemek veya kaynağında en aza indirmek,

Kalite Politikamız

 • Kaliteyi,  Kuteks A.Ş.´de bir yaşam biçimine dönüştürmek ve devamlılığını sağlamak
 • Uluslar arası kabul görmüş 93/42/EEC Tıbbi Cihaz Yönetmeliği ve ISO: 13485:2003 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’na göre kurulu olan Kalite Yönetim Sistemimiz´i sürdürmek, geliştirmek ve sonuçlarını ölçülebilir, kıyaslanabilir verilerle takip etmektir.
 • Ürün ve hizmetlerin daima yasal düzenlemelere ve müşteri beklentilerine uygun olmasını sağlamak,
 • Satış öncesi ve satış sonrası faaliyetlerimizde, müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde karşılamak, en ekonomik hizmeti vererek müşteri memnuniyetinin yanı sıra müşteri bağlılığını da arttırmak.
 • Sürekli eğitim anlayışı doğrultusunda  çalışanlarımızı eğitimlerle donatmak, katılımlarını sağlamak, potansiyeli zenginleştirmek ve tüm birimlerde çalışanlarımıza ergonomik çalışma koşullarını sağlayarak çalışan memnuniyetini sağlamak.
 • Stratejik ortaklarımızdan olan tedarikçilerimizle karşılıklı iş ilişkilerimizi geliştirmek ve sıkı bir işbirliği içerisinde olmak, onlarla büyüyüp gelişmek.
 • Kalite hedefleri doğrultusunda sistem performansını gözden geçirerek düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetleri gerçekleştirerek sürekli iyileşmeyi sağlamak.